inschrijvingen beeldende kunsten

LESROOSTER KUNSTACADEMIE - DOWNLOAD >

 

volzet: groepen 19, 25, 27, 30

Win tijd, vermijd fouten – Vul nu al uw inschrijvingsformulier in!
Om de aanschuifrijen te verminderen en foutieve gegevens te vermijden, kunt u hier het inschrijvingsformulier downloaden.
– invullen met de pc (met de tab-toets verspringt u naar een nieuw veld)
– afdrukken
– meebrengen op de inschrijvingen
(> door de inschrijving verklaart de leerling en/of de ouders/voogd zich akkoord met het schoolreglement.)


INSCHRIJVINGSDATA

TIELT HOOFDSCHOOL – Lakenmarkt 3, Tielt
– Zaterdag 23 juni van 10 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur = TENTOONSTELLINGSWEEKEND

– Zondag 24 juni van 10 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur = TENTOONSTELLINGSWEEKEND
Dinsdag 26 juni         14-19u.
Woensdag 27 juni     14-19u.
Donderdag 28 juni    14-19u.
Vrijdag 29 juni           14-19u.
Van 1 tot 30 september kan je ook inschrijven tijdens de openingsuren van het secretariaat van de academie op de Lakenmarkt (werkdagen van 13.30 tot 21.00 uur, zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur gesloten op maandag). 
Nieuwe leerlingen brengen best hun SIS-kaart of KidsID-kaart of ISI+kaart mee bij de inschrijvingen.

IN DE FILIALEN
tijdens de toonmomenten in mei/juni en heel de maand september tijdens de lesuren
• AARSELE: oud gemeentehuis
• DENTERGEM: Kerkstraat
• INGELMUNSTER: Heirweg Zuid 28
• WINGENE: Beernemstraat (naast zwembad)
• ZWEVEZELE: (vrije basisschool De Regenboog – ingang via Pastorijstraat).
Er kan overal nog heel de maand september worden ingeschreven bij de aanvang van elke les.

HOE WEINIG KOST HET?

De leeftijden worden berekend op 31 december
– jonger dan 18 jaar: 65 EURO (verminderd tarief 42) – leerlingen jonger dan 12 jaar krijgen later een fiscaal attest
– van 18 tot 24 jaar: 129 euro (geen attest nodig, ook niet voor studenten)
– 25 jaar of ouder: 307 EURO (verminderd tarief 129) (geen opleid.cheques)

KORTINGEN?

• volledig werklozen en personen ten laste
attest ‘vermindering inschrijvingsgeld deeltijds kunstonderwijs’ van VDAB of RVA –
• mindervaliden en personen ten laste
ofwel op vertoon van een attest van de FOD Sociale Zekerheid waarop vermeld staat dat er voor de leerling zelf een erkenning is van een vermindering van min. 4 punten in pijler 1 én min. 6 punten in totaal ofwel op vertoon van een attest verhoogde kinderbijslag met vermelding 66 %. Attesten van de mutualiteit worden aanvaard als ze een geldige periode bevatten, een RIZIV-nummer vermelden en ook vermelden dat het gaat om een mindervaliditeit van minstens 66%.
• personen met recht op een bestaansminimum – attest OCMW
• meerdere leden van éénzelfde gezin, indien ze jonger zijn dat 18. (deze korting wordt automatisch toegekend indien de leden in onze academie zijn ingeschreven) (probeer alle leden van hetzelfde gezin op hetzelfde ogenblik in te schrijven)
• wie (-18 jaar) ook les volgt in een andere (muziek)academie – deze korting moet aangevraagd worden met bewijs betaling in andere academie. +18 jarigen kunnen niet genieten van deze korting.
 studenten tussen 18 en 24 jr hoeven geen korting aan te vragen, zij betalen een verlaagd tarief.
Vraag informatie en een kortingsformulier op het secretariaat .

Belangrijk: bepaalde kortingen waarvoor een attest is vereist (werkloosheid, mindervaliden) zullen toegekend worden op de situatie van september. de attesten van de rva/vdab/fod/OCMW dienen dus opgemaakt in de maand september en de datum van die maand te dragen. Attesten van voordien (bvb. juni) worden niet aanvaard. Attesten voor personen te laste dienen vergezeld te zijn van een attest ‘samenstelling gezin’ dat u aanvraagt bij dienst bevolking van uw gemeentestuur
Kortingsaanvragen zonder het juiste attest worden niet behandeld.
Betalingen gebeuren na de inschrijving per overschrijving. U betaalt best binnen de 14 dagen nadat u de overschrijving hebt ontvangen.

download kortingsformulier kunstacademie

kunstacademie: download materialenlijstje lagere en middelbare graad