KORTINGEN

Download aanvraagformulier korting voor academie muziek en woord

Download aanvraagformulier korting voor kunstacademie (beeldende kunsten)

Alle aanvragen dienen binnen te zijn tegen uiterlijk 1 oktober. De terugbetalingen gebeuren vanaf 15 oktober – 1 november.
UPDATE! Alle attesten voor vermindering inschrijvingsgeld dienen voor het academiejaar 18-19 gedateerd te zijn in september 2018. 
(pas vanaf 19-20 worden attesten van op het inschrijvingsmoment aanvaard)

Dit zijn de belangrijkste categorieën die in aanmerking kunnen komen voor toekenning van kortingen op het inschrijvingsgeld – zie ook schema hieronder.