inschrijvingen muziek & woord

In de academie voor muziek en woord wordt bij voorkeur ingeschreven op het secretariaat tijdens de inschrijvingsmomenten (zie hieronder).
U kan het inschrijvingsformulier downloaden, invullen en ondertekend terugsturen via mail naar samw@tielt.be

INSCHRIJVINGEN 2018-2019

filialen in:  Aarsele – Meulebeke – Pittem – Wingene – Zwevezele

– We schrijven in wie 6 jaar is voor 31 december of wie in het eerste leerjaar dagschool zit.
– Wie ouder is kan nog op elke leeftijd starten
– speciale cursussen voor jongeren of volwassenen
– je kan inschrijven eind juni, eind augustus en heel september


KLIK NAAR VOLLEDIG LESROOSTER MUZIEK EN WOORD

Win tijd, vermijd fouten: download het inschrijvingsformulier, invullen, ondertekenen en meebrengen naar de inschrijvingen.


Inschrijvingen in de hoofdschool te tielt

 • Zaterdag 23 juni        10-12u.
 • Maandag 25 juni       14-19u.
 • Dinsdag 26 juni         14-19u.
 • Woensdag 27 juni     14-19u.
 • Donderdag 28 juni    14-19u.
 • Vrijdag 29 juni           14-19u.
 • Dinsdag 28 aug          14-19u.
 • Woensdag 29 aug      14-19u.
 • Donderdag 30 aug     14-19u.
 • Vrijdag 31 aug            14-19u.
 • In september tijdens openingsuren secretariaat  (ma-vrij: 14-19u., zat. 09 -12u.)

Inschrijvingen in de bijafdelingen

contact: plaatselijke toezichter

• aarsele: oud gemeentehuis, aarselestraat 4
– donderdag 28 juni                16-19u.
– dindag 4 september              16-19u.
en voor aanvang van elke les gedurende de hele maand september


• meulebeke: Karel van Manderstraat 28
–  woensdag 27 juni van 14.30u. tot 18.30u.
–  woensdag 5 september van 14.30u. tot 18.30u
en voor aanvang van elke les  gedurende de hele maand september

• pittem: de fontein, fonteinestraat 22
– woensdag 27 juni van 13.30u. tot 16.00u.
– woensdag 5 september van 13.30u. tot 17.30u.
en voor aanvang van elke les  gedurende de hele maand september

• wingene: centrumschool (ingang via nieuwstraat)
in de week van 11 juni wordt een inschrijvingsformulier meegeven met de kinderen, terug af te geven in de week van 18 juni.
De inschrijvingen voor de nieuwe leerlingen kunnen op onderstaande data doorgaan.
Ma      25/06              16u30 – 18u00
Ma      03/09              16u30 – 18u00
en voor aanvang van elke les  gedurende de hele maand september

• zwevezele: vrije school “de regenboog”, Pastorijstraat 25 B
– er wordt een inschrijvingsformulier meegegeven in de week van 11 juni met de vraag om deze thuis in te vullen en terug af te geven de volgende les aan toezicht of leraar.
– vrijdag 7 september van 15.15u tot 17.30u.
en voor aanvang van elke les gedurende de hele maand september


Inschrijvingsgelden 

De leeftijden worden berekend op 31 december van het lopend jaar en alle bedragen worden vermeerderd met 8 euro per persoon voor auteurs- en kopierechten.
– jonger dan 18 jaar: 65 EURO (verminderd tarief 42)
– van 18 tot 24 jaar: 129 euro (geen attest nodig, ook niet voor studenten)
– 25 jaar of ouder: 307 EURO (verminderd tarief 129) (geen opleid.cheques)


KORTINGEN EN ATTESTEN

... klik voor alle info

• volledig werklozen en personen ten laste
attest ‘vermindering inschrijvingsgeld deeltijds kunstonderwijs’ van VDAB of RVA –

• mindervaliden en personen ten laste
ofwel op vertoon van een attest van de FOD Sociale Zekerheid waarop vermeld staat dat er voor de leerling zelf een erkenning is van een vermindering van min. 4 punten in pijler 1 én min. 6 punten in totaal ofwel op vertoon van een attest verhoogde kinderbijslag met vermelding 66 %. Attesten van de mutualiteit worden aanvaard als ze een geldige periode bevatten, een RIZIV-nummer vermelden en ook vermelden dat het gaat om een mindervaliditeit van minstens 66%.

• personen met recht op een bestaansminimum – attest OCMW

• meerdere leden van éénzelfde gezin, indien ze jonger zijn dat 18. (deze korting wordt automatisch toegekend indien de leden in onze academie zijn ingeschreven) (probeer alle leden van hetzelfde gezin op hetzelfde ogenblik in te schrijven)

• wie (-18 jaar) ook les volgt in een andere (muziek)academie – deze korting moet aangevraagd worden met bewijs betaling in andere academie. +18 jarigen kunnen niet genieten van deze korting.

 studenten tussen 18 en 24 jr hoeven geen korting aan te vragen, zij betalen een verlaagd tarief.
Vraag informatie en een kortingsformulier op het secretariaat.

Belangrijk: bepaalde kortingen waarvoor een attest is vereist (werkloosheid, mindervaliden) zullen toegekend worden op de situatie van september. De attesten van de rva/vdab/fod/OCMW dienen dus opgemaakt in de maand september en de datum van die maand te dragen. Attesten van voordien (bvb. juni) worden niet aanvaard. Attesten voor personen te laste dienen vergezeld te zijn van een attest ‘samenstelling gezin’ dat u aanvraagt bij dienst bevolking van uw gemeentestuur.
Kortingsaanvragen zonder het juiste attest worden niet behandeld.

Betalingen gebeuren na de inschrijving per overschrijving. U betaalt best binnen de 14 dagen nadat u de overschrijving hebt ontvangen.
 Speciale info: het inschrijvingsgeld zal met 8 euro vermeerderd worden voor kopierechten en administratiekosten.

Je kan hier het kortingsformulier downloaden.