inschrijvingen muziek & woord

INSCHRIJVINGEN 2017-2018

De info op deze pagina is voor het academiejaar 17-18. De update voor 18-19 is gepland rond 01 juni.


filialen in:  Aarsele – Meulebeke – Pittem – Wingene – Zwevezele

  • We schrijven in wie 8 jaar is voor 31 december of wie in het derde leerjaar dagschool zit.
    – Wie ouder is kan nog op elke leeftijd starten
    – speciale cursussen voor jongeren of volwassenen
    – je kan inschrijven eind juni, eind augustus en heel september


LESROOSTER MUZIEK EN WOORD - DOWNLOAD >

 

 

(woord: scroll in de lesrooster tot onderaan)

WIN TIJD, VERMIJD FOUTJES: DOWNLOAD INSCHRIJVINGSFORMULIER
Daarna print je het af en breng het mee op de inschrijvingsessies voor de eigenlijke inschrijving. Download het formulier hier! 


Voor wie wil starten: de belangrijkste lestijden > klik


Tielt Lakenmarkt 4
notenleer 1° jaar A maandag 16.15-17.15 èn woensdag 13.00-14.30
notenleer 1° jaar B dinsdag 16.15-17.45 èn donderdag 16.15-17.15
notenleer 1° jaar JONG+12 EN VOLW: donderdag 18.15-20.45
dictie 1° jaar woensdag 14.30-15.30

Aarsele Oud gemeentehuis, Aarselestraat 4
notenleer 1° jaar: dinsdag 16.20-17.50 èn vrijdag 15.30-16.30
dictie 1° jaar: woensdag 12.00-13.00

Meulebeke OC Vondel, Karel Van Manderstraat 26
noteneer 1° jaar: woensdag 13.00-14.30 èn vrijdag 15.30-16.30
dictie1° jaar: vrijdag 16.30-17.30

Pittem De Fontein, Fonteinestraat 22
notenleer 1° jaar: woensdag 13.00-14.30  èn vrijdag 15.15-16.15
dictie 1°jaar: vrijdag 16.15-17.15

Wingene Vrije basischool, Nieuwsstraat 16
notenleer 1° jaar: maandag 16.30-17.30 èn donderdag 16.30-18.00
dictie 1+2° jaar: woensdag 12.20-13.20

Zwevezele Basischool De Regenboog, Schoolstraat 8
notenleer 1° jaar: dinsdag 16.15-17.45 èn vrijdag 16.15-17.15
dictie 1° jaar: vrijdag 15.15-16.15


Inschrijvingen in de hoofdschool te tielt

Zaterdag 24 juni van 09 tot 12.00 uur
Maandag 26 juni van 14 tot 19.00 uur
Dinsdag 27 juni van 14 tot 19.00 uur
Woensdag 28 juni van 14 tot 19.00 uur
Donderdag 29  juni van 14 tot 19.00 uur

Maandag 28 augustus van  14 tot 19.00 uur
Dinsdag 29 augustus  14 tot 19.00 uur
Woensdag 30 augustus van  14 tot 19.00 uur
Donderdag 31 augustus  van 14 tot 19.00 uur
+ heel de maand september tijdens openingsuren secretariaat  (ma-vrij: 14-19u., zat. 09 -12u.)

Inschrijvingen in de bijafdelingen

contact: plaatselijke toezichter

• aarsele: oud gemeentehuis, aarselestraat 4
– vrijdag 1 september van 15.30u. tot 18.00u.
– dinsdag 5 september van 16.00 tot 19.00u.
en voor aanvang van elke les gedurende de hele maand september


• meulebeke: vondel, karel van manderstraat 26
–  woensdag 28 juni van 14.00 tot 19.00u.

–  woensdag 6 september van 14.000 tot 19.00u.

en voor aanvang van elke les notenleer/dictie gedurende de hele maand september

• pittem: de fontein, fonteinestraat 22
– woensdag 28 juni van 13u. tot 19.15u.
– vrijdag 1 september van 15.15u. tot 19.15u.
en voor aanvang van elke les gedurende de hele maand september

• wingene: centrumschool (ingang via nieuwstraat)
– maandag 26 juni van 16.15u. tot 17u. (nieuwstraat)
– maandag 4 september van 16.15u. tot 18u.(nieuwstraat)
en voor aanvang van elke les gedurende de hele maand september

• zwevezele: vrije school “de regenboog”, Pastorijstraat 25 B
– er wordt een inschrijvingsformulier meegegeven in de les AMV of AVV van vrijdag 9 juni met de vraag om deze thuis in te vullen en terug af te geven de volgende les aan toezicht of leraar.
– vrijdag 1 september van 15.15u tot 17.30u.
en voor aanvang van elke les gedurende de hele maand september


Inschrijvingsgelden 2017-2018
De leeftijden worden berekend op 31 december van het lopend jaar en alle bedragen worden vermeerderd met 8 euro per persoon voor auteurs- en kopierechten.
– jonger dan 18 jaar: 65 EURO (verminderd tarief 42)
– van 18 tot 24 jaar: 129 euro (geen attest nodig, ook niet voor studenten)
– 25 jaar of ouder: 307 EURO (verminderd tarief 129) (geen opleid.cheques)
KORTINGEN EN ATTESTEN  ... klik voor alle info

• volledig werklozen en personen ten laste
attest ‘vermindering inschrijvingsgeld deeltijds kunstonderwijs’ van VDAB of RVA –

• mindervaliden en personen ten laste
ofwel op vertoon van een attest van de FOD Sociale Zekerheid waarop vermeld staat dat er voor de leerling zelf een erkenning is van een vermindering van min. 4 punten in pijler 1 én min. 6 punten in totaal ofwel op vertoon van een attest verhoogde kinderbijslag met vermelding 66 %. Attesten van de mutualiteit worden aanvaard als ze een geldige periode bevatten, een RIZIV-nummer vermelden en ook vermelden dat het gaat om een mindervaliditeit van minstens 66%.

• personen met recht op een bestaansminimum – attest OCMW

• meerdere leden van éénzelfde gezin, indien ze jonger zijn dat 18. (deze korting wordt automatisch toegekend indien de leden in onze academie zijn ingeschreven) (probeer alle leden van hetzelfde gezin op hetzelfde ogenblik in te schrijven)

• wie (-18 jaar) ook les volgt in een andere (muziek)academie – deze korting moet aangevraagd worden met bewijs betaling in andere academie. +18 jarigen kunnen niet genieten van deze korting.

 studenten tussen 18 en 24 jr hoeven geen korting aan te vragen, zij betalen een verlaagd tarief.
Vraag informatie en een kortingsformulier op het secretariaat.

Belangrijk: bepaalde kortingen waarvoor een attest is vereist (werkloosheid, mindervaliden) zullen toegekend worden op de situatie van september. De attesten van de rva/vdab/fod/OCMW dienen dus opgemaakt in de maand september en de datum van die maand te dragen. Attesten van voordien (bvb. juni) worden niet aanvaard. Attesten voor personen te laste dienen vergezeld te zijn van een attest ‘samenstelling gezin’ dat u aanvraagt bij dienst bevolking van uw gemeentestuur.
Kortingsaanvragen zonder het juiste attest worden niet behandeld.

Betalingen gebeuren na de inschrijving per overschrijving. U betaalt best binnen de 14 dagen nadat u de overschrijving hebt ontvangen.
 Speciale info: het inschrijvingsgeld zal met 8 euro vermeerderd worden voor kopierechten en administratiekosten.

Je kan hier het kortingsformulier downloaden.