woord

Je bent welkom vanaf 8 jaar (of 3° leerjaar basisonderwijs).
Je leert je eigen instrument, de stem, met al zijn mogelijkheden ontwikkelen.

 • In de lagere graad leer je een keurige taal hanteren vertrekkend vanuit een goede uitspraak.
  Verhalen vertellen, gedichtjes voordragen, toneeltjes verzinnen? Het komt allemaal aan bod in de lessen verbale vorming.
 • De middelbare graad werkt daarop verder, maar je leert ook heel wat auteurs en hun werk kennen.
  Er wordt kennis gemaakt met de 3 aspecten van de woordkunst : voordracht, toneel en welsprekendheid.
 • In de hogere graad kies je voor één of meerdere van die 3 aspecten en kan je jezelf ontpoppen tot een heus acteur, redenaar of presentator  naargelang je interesse.
  Wie ambitie en talent heeft kan zich voorbereiden op hogere studies aan één van onze conservatoria.

Jongeren
• lagere graad (vanaf 8 jaar – 4 leerjaren): algemene verbale vorming (dictie)
• middelbare graad ( 3 leerjaren) (2u./week)

 1. voordracht + dramatische expressie
 2. voordracht + dramatische expressie
 3. toneel + voordracht

• hogere graad (3 leerjaren) (2u./week): telkens voordracht en/of toneel en/of welsprekendheid + repertoirestudie
Volwassenen (+15 jr.)
• middelbare graad ( 3 leerjaren) (2u./week): algemene verbale vorming (dictie) + voordracht of toneel of welsprekendheid
• hogere graad (3 leerjaren) (2u./week): voordracht en/of toneel en/of welsprekendheid + repertoirestudie
Literaire creatie in de hogere graad zowel voor jongeren als voor volwassenen (3u./week):  schrijven en bespreken van teksten (poëzie, proza, scenario’s, scripts, speeches, presentaties…)