VIERDE GRAAD: vanaf 18 jaar – 5 jarige opleiding
2 lesbeurten van 4u./week

schilderkunst
keramiekkunst
beeldhouwkunst
architectuurkunst
digitaal beeldende kunsten (met fotografie)
tekenkunst
grafiekkunst
cross-over traject
levend model (1 lesbeurt van 4u./week – 10 jarige opleiding)

De academie verwelkomt iedereen die zich beeldend wil uitdrukken, met of zonder ervaring. Volwassenen kunnen uit het uitgebreide opleidingsaanbod van de academie kiezen uit maar liefst 10 studierichtingen, die in deze brochure één voor één aan jou voorgesteld worden.

Welke richting je ook kiest, zullen doorheen elke opleiding een aantal basisaspecten aan bod komen die de academie fundamenteel acht om een volwaardige vorming te kunnen garanderen: de waarneming, het zich verhouden tot andere kunstenaars en kunststromingen, het belang van onderzoek en experiment en het eigen werk waardig kunnen presenteren.

Ook het traject dat je doorheen de leerjaren doorloopt, evolueert in elke opleiding gelijkaardig: alles start met het leren omgaan met de materie en instrumenten, het verwerven van technische vaardigheden en beeldende kunst in een breder perspectief kunnen kaderen. Daarna begeleiden de docenten je bij het vinden van jouw eigen beeldtaal om zo langzaamaan tot individuele expressie te komen.

STUDIEPROFIEL
  1. Individuele gedrevenheid tonen
  2. Creëren en (drang tot) innoveren
  3. Vakdeskundigheid inzetten
  4. Onderzoeken
  5. Relaties bouwen en samenwerken
  6. Presenteren