HOE ONLINE INSCHRIJVEN?

 

!!! Omwille van de GPDR-wetgeving zal iedereen om online in te schrijven een NIEUWE ACCOUNT dienen aan te maken. Ook wie vroeger al een account had. 
• De account van vorig jaar vervalt. 
• 1 account per gezin is het handigst en voor beide academies in Tielt en voor zowat alle academies.

 DE ECHTE INSCHRIJVINGEN ZIJN VOOR BINNENKORT:
• huidige leerlingen: vanaf 10 juni -14u.
• nieuwe leerlingen: vanaf 20 juni – 09u.

We bekijken nog of het wegens de corona-maatregelen haalbaar zal zijn om in te schrijven op het secretariaat van de academie.
In alle gevallen online of offline is het rijksregisternummer van de leerling nodig.

hulplijnen (niet via mail & niet in voormiddag):
• muziek en woord: 051 42 82 60
• kunstacademie: 051 42 82 70


STAP PER STAP
• stap 1: 1 account per gezin maken, je krijgt een mail om te bevestigen en daarna kan je de in te schrijven gezinsleden toevoegen
• stap 2: de leerling(en) ontgrendelen met rijksregisternummer, controleren en vragen beantwoorden
• stap 3: inschrijven – pas mogelijk vanaf 10 juni 14u. voor huidige leerlingen, vanaf 20 juni 09u. voor nieuwe leerlingen
• stap 4: ontvangstmail lezen en financieel


STAP 1 – ACCOUNT PER GEZIN VOOR ALLE ACADEMIES

De online inschrijving verloopt via een afzonderlijke website:
• voor muziek en woord: www.mijnacademie.be/samwtielt
• voor kunstacademie: www.mijnacademie.be/kunstacademietielt

> Om online te kunnen inschrijven maak je eerst een account aan. Je geeft je e-mailadres op, kiest een wachtwoord en vult het postadres in waar de leerling of leerlingen wonen. Je krijgt daarna een bevestigingsmail (bekijk eventueel ook je spambox) en vergeet niet te bevestigen. Dit account blijft ook voor de volgende jaren en is hetzelfde bij een bijkomende inschrijving in een andere academie. OPGELET: wachtwoord: tussen 8 en 20 tekens waarvan minstens één hoofdletter, minstens één kleine letter en minstens één cijfer. 
> Per adres kan er maar één account gemaakt worden op mijnacademie.be. Was of is er iemand in een academie ingeschreven en heb je al een account, dan kan je dit verder gebruiken. Wanneer de inschrijver aangemeld is, dan ziet hij of zij bovenaan in de linker kolom een blokje ‘mijn gezin’.
> Aan je account kan je één of meerdere in te schrijven gezinsleden toevoegen. Door mensen toe te voegen aan hetzelfde account met hetzelfde adres, worden deze personen gezien als leefeenheid. Op basis hiervan worden de kortingstarieven toegekend. Ook bij nieuw samengestelde gezinnen geldt het principe van de leefeenheid: bv. twee zussen zijn op een verschillend adres gedomicilieerd. Dus, de zussen behoren niet tot dezelfde leefeenheid. Hierdoor kan geen verminderingstarief aangerekend worden. Er zullen twee verschillende accounts moeten worden aangemaakt bij mijnACADEMIE.
> Als de leerling of gezinslid al in een andere academie ingeschreven is of was, dan dient het reeds aangemaakte gezinsaccount gebruikt te worden, dat is immers hetzelfde over alle aangesloten academies heen. Bv. een leerling volgt les in beide academies Tielt, of volgt muziekles in Izegem en wil les volgen in kunstacademie Tielt. Daar staan de gezinsleden die op hetzelfde adres wonen.
> Staan er onbekende gezinsleden op je account?
Mogelijk woonde er vroeger iemand anders op dit adres. Verwittig het secretariaat en dan worden de foutieve gegevens geschrapt.
> Je hebt een account aangemaakt maar vindt geen gezinsleden terug? Dat heeft wellicht te maken met een andere invoer van je huisnummer – busnummer of schrijfwijze van je straat. Je vraagt best aan het secretariaat hoe je adresgegevens verwerkt werden voor de leerling.


STAP 2 – ONTGRENDELING en CONTROLE 

  • Ontgrendeling: door het rijksregisternummer van dat gezinslid in te vullen.
  • Controleren en eventueel verbeteren en/of aanvullen van de contactgegevens.
  • Extra vragen beantwoorden

STAP 3 – INSCHRIJVEN

• huidige leerlingen:   vanaf woe. 10 juni, 14u.
• nieuwe leerlingen:   vanaf zat. 20 juni, 09u.

Voorstel bekijken: voor alle cursisten die reeds dit schooljaar ingeschreven zijn, wordt er een traject uitgestippeld door de software. Indien dit logisch vervolg niet klopt, of de leerling wenst hiervan af te wijken kan er telefonisch contact opgenomen worden met de hoofdschool. Een nieuw vervolg zal worden geprogrammeerd waardoor de leerling alsnog van thuis kan inschrijven. Om het logisch vervolg te bekijken, klik je op de naam van het gezinslid en klik op ‘voorstel bekijken’. Nieuwe leerlingen kiezen voor ‘nieuwe inschrijving’.
Lesmoment kiezen: Nieuwe leerlingen kiezen eerst de optie die ze wensen te volgen en de vestigingsplaats. Het is nu de bedoeling dat voor de klassikale vakken een klas gekozen wordt. Dit kan je doen door te klikken op het groene potloodje. Als een klas volzet is, dan staat dat er ook bij vermeld en kan je deze klas niet kiezen. Wens je op de wachtlijst te staan? Geef een seintje aan de academie of vermeld dit bij extra opmerkingen. Leerlingen kunnen voor de individuele lessen geen leerkracht en lesmoment kiezen, dat gebeurt via de vakleerkracht.


STAP 4 – BETALEN en GEZINSKORTING 

Bevestiging inschrijving: na je inschrijving krijg je een e-mail als bevestiging met alle informatie over de afgewerkte inschrijving en een samenvatting van de betalingsinformatie. De betalingsinformatie wordt ook continu bijgewerkt op mijnacademie.be zelf. Voorlopig werken we enkel met betaling via overschrijving met gestructureerde mededeling.
Korting voor tweede cursus, leeftijd, ingeschreven familielid? Er wordt hierbij automatisch rekening gehouden met mogelijke gezinskortingen binnen de academie. Door te klikken op de knop “Nu betalen” krijg je de details van de betalingen te zien. 
De gezinskorting wordt onmiddellijk verrekend. Kortingen met attest dienen aangevraagd te worden. Je schrijft je in voor de gewenste opleiding en betaalt het volledige tarief. Als je attesten zijn goedgekeurd, wordt het te veel betaalde bedrag terug overgeschreven rond 15 oktober. Meer info over kortingen is er op www.academietielt.be/kortingen


VEELGESTELDE VRAGEN

• Ik heb een account aangemaakt maar vind geen gezinsleden terug?
Dat heeft wellicht te maken met een andere invoer van je huisnummer – busnummer of schrijfwijze van je straat. Je vraagt best aan het secretariaat hoe je adresgegevens verwerkt werden voor de leerling.
• Er staan onbekende gezinsleden bij mijn account?
Mogelijk woonde er vroeger iemand anders op dit adres. Verwittig het secretariaat en dan worden de foutieve gegevens geschrapt.
• Ik wens mijn inschrijving nog te wijzigen, nadat ik heb bevestigd…
Vraag aan het secretariaat om je inschrijving te resetten of handmatig aan te passen. 
• Er staat geen voorstel klaar/ik zie geen logisch vervolg?
Vraag aan het secretariaat om je keuze in te voegen. 
• Ik wil inschrijven voor een 2de optie binnen een studierichting en dat lukt niet?
De inschrijvingssoftware laat een 2de inschrijving op eenzelfde domein niet toe. Schrijf je in voor 1 optie en vraag de 2de optie aan via het secretariaat. Let wel: de kans dat de 2de optie wordt toegestaan is niet vanzelfsprekend.
• Mijn voorkeurklas is volzet!
Schrijf je in voor een andere klas. Na inschrijven krijg je direct de mogelijkheid om je op een wachtlijst te plaatsen voor de gewenste klas. Je moet hierbij op het icoontje ‘op wachtlijst zetten’ klikken om te activeren. Het secretariaat neemt dan zo mogelijk contact met je op van zodra er een plaats vrij is (al is die kans klein). Slaag je er niet in om de wachtlijst te activeren? Neem dan contact op met het secretariaat.

 

Veel succes

We geven de voorkeur aan online inschrijven, maar telefonisch inschrijven kan ook.
Live inschrijven op het secretariaat hangt af van de corona-voorschriften en de haalbaarheid daarvan.
Contacteer (enkel telefonisch) ons bij twijfels, vergissingen of ik-weet-het-niet-meer…