Primeur: Historische harp op academieniveau in Vlaanderen!
De academie van TIELT richt als eerste academie in Vlaanderen dit vak in: van middeleeuwse harp tot enkelvoudige pedaalharp
Vraag info bij de academie: 051 42 82 60