Voor gevorderden is er een kortlopende studierichting specialisatie in elke studierichting, als vervolgtraject op een reeds afgeronde opleiding in de vierde graad of gelijktijdig te volgen met de vierde graad. Hier krijg je de kans om je werk verder te evolueren en te vervolmaken. Je wordt in dit atelier gestimuleerd en uitgedaagd om eigen keuzes te maken en zelfstandig te werken. Je maakt een artistiek werkplan op waarbij je eigen persoonlijk werk en steeds primeert.

Deze opleiding bestaat uit 2 jaar met 2 lestijden per week. Om toegelaten te worden tot deze kortlopende studierichting moet men voldoen aan bepaalde voorwaarden en vereisten.

Voor informatie neemt men contact op met de atelierdocenten.